Om domstolen

Hedmarken tingrett er førsteinstansdomstol for Hamar, Ringsaker, Stange og Løten kommuner. Rettskretsen har ca. 94 000 innbyggere. Hedmarken tingrett holder til i Hamar tinghus, kun noen minutters gange fra Hamar skysstasjon.

I tillegg til den dømmende virksomheten har tingretten også enkelte forvaltnings- og registreringsoppgaver, blant annet skiftesaker og notarialforretninger.

Enkelte oppgaver som tingretten utfører utløser gebyrbelastning. På domstol.no er det gitt nærmere informasjon om hvilke gebyrer som skal betales.

Parkering: Det kan være vanskelige parkeringsforhold i tilknytning til tinghuset. Hamar kommune har oversikt over parkeringsplasser i byen. I Østregate, ved tinghuset, er det to parkeringsplasser for bevegelseshemmede med gyldig parkeringsbevis.

Kantine: I Hamar tinghus er det dessverre ikke mulig å tilby kantinefasiliteter for parter, vitner eller publikum forøvrig.

Trådløst nett: Trådløst nett er tilgjengelig for brukere i Hamar tinghus.

Tilgjengelighet: På nettstedet Bygg for alle kan du se hvordan tilgjengeligheten er i Hamar tinghus.

Til toppen