Om Heggen og Frøland

Rettsal.jpg

Heggen og Frøland tingrett er førsteinstansdomstol for kommunene Eidsberg, Askim, Spydeberg, Trøgstad, Marker, Rømskog, Hobøl og Skiptvet.


I rettskretsen bor det ca. 47.000 innbyggere.

Embetet har full fagkrets, i tillegg til å være dømmende virksomhet har vi også enkelte forvaltnings- og registreringsoppgaver.

Tingretten består av sorenskriver Rolf Ytrehus, en tingrettsdommer, for tiden tre dommerfullmektiger og fem saksbehandlere.