Ansatte

Namdal tingrett har pr i dag fire saksbehandlerstillinger, to dommerstillinger og  en dommerfullmektigstilling.

Sorenskriver Lisa Elin Bech er embetets domstolleder.

Øvrige ansatte er :

Tingrettsdommer Helge Johan Kaasbøll
Dommerfullmektig 
Saksbehandler Elin Marie Bragstad
Saksbehandler Mildrid Kristin Bostad
Saksbehandler Solveig Barstad
Saksbehandler Trine Dahl Bøe

 

Til toppen