Om Nedre Telemark tingrett

Nedre Telemark Tinghuset.jpg

Nedre Telemark tingrett er førsteinstansdomstol for kommunene Bamble, Drangedal, Kragerø, Nome, Porsgrunn, Siljan og Skien. 

Domstolen er lokalisert til tinghuset i Skien, sammen med Agder lagmannsrett.  De dømmende oppgavene er i hovedsak å avgjøre straffesaker og å løse privatrettslige tvister. Forvaltnings- og registreringsoppgavene er blant annet dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattest og notarialforretninger. Nedre Telemark tingrett har sorenskriver, syv tingrettsdommere, to dommerfullmektiger, administrasjonssjef og 17 saksbehandlere.

Tinghuset utgjør en del av Statens hus på Mæla nord for Skien sentrum. Det er kun et par minutters gange til tinghuset fra Skien jernbanestasjon, hvor også Nettbuss Grenland og Telemarkekspressen har holdeplass. For øvrig gode parkeringsmuligheter utenfor tinghuset.
Tinghuset har egen kantine.

Åpningstider:

Åpningstider for tingretten: kl. 08.00 - 15.45
(sommertid kl. 08.00 - 15.00 i perioden 15.05.-14.09) 


Telefon sentralbord: 35 69 20 00

Telefaks: 35 53 11 30

E-post: nedre.telemark.tingrett@domstol.no

Postadresse:     Postboks 2624, 3702 Skien
Besøksadresse: Gjerpensgate 16, 3716 Skien

Ankedomstol er Agder lagmannsrett

www.domstol.no/agder