Ledige stillinger

Ledige dommerstillinger blir utlyst på jobbnorge.no, domstol.no, jus.no, juristkontakt.no, juristforbundet.no, advokatforeningen.no, advokatbladet.no, og nav.no. 

Ledige dommerfullmektigstilinger og saksbehandlerstillinger blir utlyst på jobbnorge.no, domstol.no og nav.no.

For tiden har Nedre Telemark tingrett følgende ledige stillinger:

Dommerfullmektig

søknadsfrist 25. november 2019

Til toppen