Om tingretten

Toppbilde internett.jpg

Nord-Gudbrandsdal tingrett er førsteinstansdomstol for kommunene: Vågå, Sel, Nord-Fron, Lesja, Dovre, Lom og Skjåk.

Tingretten holder til i Edvard Stormsveg 5, 2680 Vågå.  Tlf: 61 23 83 10.

De dømmende oppgavene er i hovedsak å avgjøre straffesaker og å løse privatrettslige tvister. Forvaltnings- og registreringsoppgavene er blant annet dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattest, notarialforretninger og vielser.

Domstolen består av sorenskriver, en dommer, en dommerfullmektig og tre saksbehandlere.

Åpningstider

Vi har åpent alle dager mandag til fredag fra klokken 08.00-15.45 ( 15.00 sommerstid).

Til toppen