Utvalg av rettsmeklere

 

Utvalg av rettsmeklere

Tvisteloven § 8-4 bestemmer at domstolleder skal opprette et utvalg av rettsmeklere og at medlemmene av dette utvalget bør dekke den fagkyndigheten som trengs ved rettsmekling for domstolen. Flere domstoler kan opprette et felles utvalg.

Det vanlige er at det er en dommer som leder rettsmeklingen. Men rettsmekling kan i den enkelte sak også overlates til en annen person fra domstolens utvalg av rettsmeklere. Dette vil domstolen normalt bare gjøre hvis partene ber om det eller samtykker.

Det følger av tvisteloven § 7-2 at domstolen kan oppnevne en person fra rettsmeklerutvalget også til å lede utenrettslig mekling.

En mekler som ikke er dommer har krav på godtgjøring, som partene må dekke.

Nord-Troms tingrett og Senja tingrett har i november 2010 opprettet slikt felles utvalg av rettsmeklere:

Oppføring og avhending av bygg, entreprise:    
Advokat Trond Skogly, Tromsø


Fast eiendom, fiskeri:                          
Advokat Hallvard Østgård, Tromsø


Arv, ektefelleskifte, samboeroppgjør:
Advokat Sølvi Wold, Tromsø


Alle tre har bred erfaring innenfor sine felt og fra ulike meklingssituasjoner.

 

 

 

Til toppen