Ansatte

Ansatte:
Ofoten tingrett har følgende ansatte:

Dommere:

Sorenskriver Arne Eirik Kirkerud
Tingrettsdommer Øyvind Johnsen

Dommerfullmektig Birgitte Magnus Weyde

Saksbehandlere:

Førstekonsulent Lillian Karstad
Førstekonsulent Ingrid Flygel
Førstekonsulent Iris Vestnes Røstby
Førstekonsulent Bente Sørås
Førstekonsulent Laila E. Christensen

Førstekonsulent/økonomi Wenche Larssen