Ansatte

Konstituert sorenskriver Kåre Skognes

Konstituert tingrettsdommer Lene Sandberg

Dommerfullmektig Marit Heier Lajord

Dommerfullmektig Tobias Solli Arnøy

Dommerfullmektig Anja Husveg

Saksbehandlere:

Liv Kristin Amundsen

Marianne Mannsverk

Mette Busk

Svanhild Meirud

Tone Iversen

 

 

Til toppen