Om domstolen

Romsdal tingrett er en domstol i første instans for kommunene i Romsdal - Molde, Fræna, Rauma, Vestnes, Nesset, Aukra, Sandøy og Midsund kommuner. Domstolens faste kontorsted er i Molde.

De fleste rettssaker holdes her, men det settes ofte rett også andre steder i rettskretsen.

De dømmende oppgavene er i hovedsak å avgjøre straffesaker og å løse privatrettslige tvister. Forvaltnings- og registreringsoppgavene er blant annet dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattest og notarialforretninger.

Domstolen består av 4 dommere og 7 saksbehandlere.

Rettssal i Romsdal tingrett
Rettssal i Romsdal tingrett

 

 

Til toppen