Ansatte

 

Sorenskriver:

 

Frank Kjetil Olsen

Tingrettsdommer:

Audun Bendos Rydmark

Dommerfullmektiger: 

Christine Strøm Sandtangen

 

 Saksbehandlere:   

Stein Løkstad

Ket Olufsen

Solfrid Berg Kristiansen

Siv Olufsen

Ann Charlotte Strand Løkstad