Ansatte

Sorenskriver:              Elisabeth B. Løvold

Tingrettsdommer:       Nina Cathrine Noss

Dommerfullmektig:      Mohammad Ahsan Rashid

                                

Saksbehandlere:          Erik Edvardsen

                                     Irene Karlsen

                                     Nina Sjøgren 

                                     Ann Kristin Pedersen

                                     Reidun Aurmo                                     

Til toppen