Andre stillinger i domstolene

Illustrasjonsbilde medarbeidere
Domstolene er ikke bare dommere, mange jobber også med blant annet administrasjon, sikkerhet og som ingeniører.

Oversikt over ledige dommerfullmektigstillinger, administrative og tekniske stillinger i alle domstolene.

 


Oslo tingrett - Sikkerhetsbetjent - Søknadsfrist 19.02.2020

Norges Høyesterett - Studentvikariat sommeren 2020 - Søknadsfrist 01.03.2020

Oslo tingrett - IKT-konsulent - Søknadsfrist 01.03.2020

Nord-Troms tingrett - Fast forsvarer - Søknadsfrist 11.03.2020 


 

 

 

 
 

 

  

 


 


 

 

 

 


 

  

 
 


 

Til toppen