Dødsfall - Timebestilling

Stavanger tingrett vil fra 1. januar 2019 innføre timebestilling for arvinger/pårørende dersom disse har behov for domstolens veiledning vedrørende privat skifte.

Dette vil medføre endringer i domstolens rutiner og saksbehandling opp mot arvinger og pårørende.

Disse endringer innføres for at domstolen skal kunne forbedre sin service overfor det rettssøkende publikum.

 

Timebestilling for veiledning

Time for veiledning bestilles av de pårørende. Time for veiledning bestilles pr. mail til saksbehandler eller telefon til saksbehandler. For raskest mulig saksbehandling vil timebestilling pr. mail være å foretrekke. Man vil ikke få veiledning ved personlig oppmøte dersom time for veiledning ikke er bestilt på forhånd. Veiledningstime kan også bestilles og foregå pr. telefon.  

Når kan man forvente veiledning?

Veiledning vil gis mandag tom torsdag hver uke på telefon eller ved bestilt time for personlig oppmøte.

Nødvendig dokumentasjon

Det er viktig at de pårørende medbringer nødvendig dokumentasjon (original ektepakt, original testament), samt at man har tenkt igjennom hva det er man har spørsmål om.

Når kan domstolen kontaktes?

Domstolen vil kontakte den oppgitte pårørende når dødsfallet er registrert ved domstolen.

 

Til toppen