Digitale reiseregninger

Digitale reiseregninger erstatter "SAP-skjema" for rettens eksterne aktører uten eget firma (eks aktører: meddommere, fagkyndige meddommere, vitner, rettsvitner, tolker uten eget firma)

Fra 1. april 2019 blir det obligatorisk å sende reiseregninger og krav om tapt arbeidsfortjeneste elektronisk gjennom selvbetjeningsportalen «Betal meg», eller appen «DFØ» som du kan laste ned til din smarttelefon eller ditt nettbrett.

Papirutgaver av skjemaet «SAP-skjema» vil etter 1.mai blir avvist.

Tjenesten «Betal meg» leveres av Direktoratet for økonomistyring (DFØ). 

 For å ta i bruk løsningen må Stavanger tingrett gi deg tilgang (dette er kun første gang du skal opprettes som bruker)

Tilgang kan du ordne før saken starter. Send mail med saksnummer, e-postadresse og kontonummer til:

stavanger.selvbetjeningsportal@domstol.no

Du kan altså levere reiseregning og honorarskjema i app eller på PC/MAC.

Appen finnes for iOS og Android, og hentes i App Store eller Google Play

Første gang logger du deg inn via ID-porten. Du kan bruke MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass og Commfides for å logge inn.

For spørsmål vedrørende appen eller innlevering på PC, kontakt DFØs kundesenter på telefon 400 18 659 eller via e-post: lonn@dfo.no.

For saksrelaterte spørsmål send mail til det ordinære postmottaket: stavanger.tingrett@domstol.no , eller ring 51 29 91 50.

Har du problemer med innlogging gjennom ID-porten, må du kontakte Difi.

For mer info: https://dfo.no/kundesider/reiseregning/reiseregning-for-honorarmottakere

Til toppen