Om Sunnhordland

Sunnhordland tinghus.jpg

Sunnhordland tingrett er førsteinstansdomstol.

Dei dømmande oppgåvene er i hovudsak å avgjera straffesaker og å løysa privatrettslege tvistar og namsaker. Forvaltnings- og registreringsoppgåvene er mellom anna dødsfallsregistrering, utferding av skifteattestar og notarialforretningar.

Rettskrinsen vår:

Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes

Opningstider

Man-fre 8.30-15.00.

 

Kontaktinformasjon

Rettslokale : Vidsteensvegen 11, 5417 Stord

Adresse : Postboks 54

Organisasjonsnummer: 974 743 000

Postnummer: 5401

Poststed: Stord

Lagdømme : Gulating lagdømme

Telefon: 53 45 60 60

Faks: 53 45 60 61

E-post: sunnhordland.tingrett@domstol.no

 

Til toppen