Om Sunnmøre tingrett

FInne navn8.jpg

Sunnmøre tingrett er lokalisert i Ålesund. Rettskretsen omfatter 12 kommuner.

De 12 kommunene i rettskretsen:
Giske, Haram, Hareid, Norddal, Skodje, Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven, Ulstein, Ørskog og Ålesund

Domstolens oppgaver er i hovedsak å avgjøre straffesaker og å løse privatrettslige tvister. Forvaltnings- og registreringsoppgavene er blant annet dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattest og notarialforretninger.

Ansatte:
Sunnmøre tingrett har tilsammen 23 ansatte.