Organisering og tilsette

Sunnmøre tingrett har sorenskrivar, fem tingrettsdommarar, to dommarfullmektigar,  administrasjonssjef og elleve sakshandsamarar. Samt lærling.

Leiing

Sorenskrivar Kirsti Høegh Bjørneset

Administrasjonssjef Gunn Helen Hellevik

Dommarar og dommarfullmektigar

Sorenskrivar Kirsti Høegh Bjørneset

Tingrettsdommar Nils E. Engeset

Tingrettsdommar Kjetil Gjøen

Tingrettsdommar Hanne Ombudstvedt 

Tingrettsdommar Knut Anders Oskarson

Tingrettsdommar Ruth Louise Osborg

Dommarfullmektig Ingvild Stjernen

Dommerfullmektig Oda Kruse

Administrasjon og rettsavdelinga

Administrasjonssjef Gunn Helen Hellevik

Førstekonsulent Lisbeth Andresen

Førstekonsulent Maret Drabløs

Førstekonsulent Åse Fladmark

Førstekonsulent Monica Frantzvåg

Rådgivar Kjetil Hagen

Rådgivar Siri Hoff

Førstekonsulent Joachim Lausund Sund

Førstekonsulent Christin Skuseth Tafjord

Førstekonsulent Kristian Storhaug Trulssen

Rådgivar  Solveig Bergsnev Tysnes

Rådgivar Siv Randi Veibust

Lærling Leander Klokk Otterlei