Aktørportalen

Aktørportalen (tidligere også kalt ELSAM-prosjektet) er et prøveprosjekt for elektronisk samhandling i sivile saker, hvor Sunnmøre tingrett sammen med noen andre domstoler deltar.

Generell informasjon om prosjektet finner du på: http://www.domstol.no/aktorportalen.