Rettssalene

Oversikt over rettssalene i Sunnmøre tingretts nye bygg.

 • Vi har sju rettssaler av ulik størrelse. De er fordelt over to etasjer
  (fire saler i første etasje og to saler i andre etasje).

  I tillegg har vi flere møterom for rettsmekling, publikumsbesøk og særskilte behov for vitner.

 • Advokatene og politiadvokatene har rom til garderober.

 • Dersom advokaten har behov for samtalerom med klient, vil vårt servicemottak være behjelpelig.

 • Rettsal 138 er lagmannsrettssalen og er utstyrt for digital hovedforhandling.
  Denne salen har mulighet for overføring av lyd og bilde til annet rom og har eget rom for tolk. Salen er godt egnet til skoleklasser.

 • Rettsal 139, 119 og 276 er hver på ca. 30 kvm og er hovedsakelig tenkt benyttet til fengslinger, konkursmøter, tilståelsessaker og andre rettsmøter av kortere varighet.

 • Rettsal 162 er på ca. 65 kvm og er tiltenkt saker med mange aktører og har mulighet for overføring av lyd og bilde til annet rom.

 • Rettssal 163 er på ca. 65 kvm og har mange publikumsplasser og er godt egnet for skoleklasser og har mulighet for overføring av lyd og bilde til annet rom.

 • Rettssal 263 er på ca. 85 kvm og har plass til mange aktører og mulighet for digital hovedforhandling. Her er eget rom for tolk.

Til toppen