About the Court

Høyesteretts vestibyle
Høyesteretts vestibyle. Løvene er designet av Lars Utne. Kulturhistorisk symboliserer løven mot, makt og myndighet. Photo: Sturlason

Section 88 of the Norwegian Constitution provides that «The Supreme Court pronounces judgment in the final instance».