Ansatte

Trondenes tingrett består av:

Kirsti Ramberg, sorenskriver

Audhild Ulvang, tingrettsdommer

Markus Arentsen, dommerfullmektig

Ulla Normann, saksbehandler

Linda Karlsen, saksbehandler

Odd H. Frantzen, saksbehandler

Lillian Gran, saksbehandler

May-Britt Eilertsen, saksbehandler