Om domstolen

Domstolens lokaler

Akershus og Oslo  jordskifterett dekker alle kommuner i Akershus i tillegg til Oslo.

Urban utbygging


Kart over rettskrets med foreliggende saker.

Rettskretsen preges av by- og tettstedsutvikling, bygging og utbedring av samferdselsanlegg, samt endringer av eiendoms- og strukturforhold i landbruket.

I Akershus og Oslo er det bosatt ca. 1,1 millioner mennesker, fordelt på 23 kommuner i 2 fylker.

Våre kontorer er lokalisert i Skedsmogata 5,  4.etg, over 
Danske Bank i sentrum av  Lillestrøm. Veiutbygging
Postadressen: Skedsmogata 5, 2000 Lillestrøm                           

Kart til våre lokaler: KART

 

  

Til toppen