Innsyn

På disse sidene finner du avgjørelser, kart og statistikk fra jordskifterettene.

Jordskifterettenes saksarkiv

Søk på eiendom (gårds- og bruksnummer) for å se alle arkiverte saksopplysninger. 

Saksarkivet mangler følgende:

  • Saker som ikke er avsluttet.
  • Saker som er under ankebehandling i lagmannsrettene.
  • 1. januar 2016 fikk jordskifterettene nytt saksbehandlingssystem. Saker avsluttet i dette systemet vises ikke.

Kontakt den lokale jordskifteretten om du ikke finner det du leter etter.

Karttjenesten - mangler saker etter 2016 NB! Kartportalen er for tiden nede men det jobbes med å få siden opp å gå igjen.

Dette er en kartløsning som viser jurisdiksjonsgrenser og foreliggende saker for jordskifterettene. Kartet er dessverre ikke ajourført for saker etter 01.januar 2016 (feilen vil rettes våren 2021).

Kartjenesten er et tilbud til jordskifterettenes brukere og offentlige instanser som driver med eiendomsforvaltning. Det er også et verktøy for kartoppslag i forberedende saksarbeid og planlegging.

Kartløsningen inneholder detaljerte bakgrunnskart og ortofoto. Blant annet vises digitalt eiendomskartverk ved store målestokker

Du kan også tegne påstandskart på en enkel måte.

Til toppen