Jordskifteretten sliter med å ansette folk

Jordskifteretten sliter med rekrutteringen. Stillinger blir lyst ut flere ganger, men få søker på jobbene. Situasjonen er verst i distriktene. Konsekvensene kan bli dårligere kvalitet, sier Domstoladministrasjonen, som mener økt lønn er et nødvendig virkemiddel.

Nationen 11.05.2011 Embret T. Rognerød

Les artikkelen

Til toppen