Stor pågang

USEMJE om vegrett, krangling om naustrett, vedlikehald av veg, og kven har eigentleg rett til bryggja? Tvistane er mange i jordskifteretten.

Les meir om dette i Leiar den 02.02.2012 i bladet Sunnhordland.  

Til toppen