Spørsmål og svar

Jordskiftedomstolane får ofte ulike spørsmål i samanheng med domstolen sitt arbeid.
www.jordskifte.no har ein samla mange av desse spørsmåla, og gitt generelle svar.

 

 

Til toppen