Årsmelding 2016

Årsmeldinga 2016 er klar og den syner at me no har klart å redusera ventetida for nye saker.

Me har avslutta 20 saker i 2016 og med dei sakene me har fått inn I 2016 ligg det føre 22 saker til behandling.

Les heile årsmeldinga HER 

Til toppen