Publikasjoner

Nedenfor er pdf-versjoner av publikasjoner. Trykksakene fås i din lokale jordskifterett, eller via postmottak@domstol.no 

Gevinster ved jordskifte (2018)

Jordskifteretten - en problemløser for eiere og brukere av fast eiendom

Jordskifte i byer, tettsteder og hytteområder (2007)

Arealbytte ved utbygging og vern (1999)

Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte (1999)
Rapport, 50 sider, A4-format. Offentlige institusjoner kan bestille trykt utgave fra www.publikasjoner.dep.no Oppgi publikasjonskode: M-0728 B  

Jobb i jordskiftedomstolene (2009)

Meddommer i jordskifteretten  (2008)

Rettsmekling - hva er det?

Rettsmekling i jordskiftedomstolene (2012)
- Evaluering av forsøksordningen.
Bacheloroppgave av Borgny Vabø Salvesen og Magnus Ilstad Svandal. Høgskolen i Bergen.