Aktuelt

Endringer i åpningstider

        Jordskifteretten vil kunne være stengt eller ha redusert bemanning i barmarksesongen pga. arbeid ute.  Ta kontakt på telefon 75 21 29 90 for å avtale besøk / sjekke om vi er inne.

Til toppen