Kort historikk

historisk 500x200.jpg

Jordskifteretten har vært en særdomstol, i alle fall fra 1882.

Fram til 1950 var navnet på organisasjonen Utskiftningsvesenet.

I Lofoten og Vesterålen var det fram til 1985 tre jordskifteretter, Søre Vesterålen, Nordre Vesterålen og Lofoten.  Disse ble slått sammen til det som nå heter Lofoten og Vesterålen jordskifterett.

Jordskifterettene var lenge underlagt landbruksdepartementet, men i 2006 ble alle landets jordskifteretter administrativt underlagt Domstolsadministrasjonen, sammen med de øvrige domstolene i landet.

Litt om Lofoten og Vesterålen jordskifterett fram til 2003

Til toppen