Om Marnar jordskifterett

jkri_om_oss.jpg

Marnar Jordskifterett
Tordenskjoldsgate 65
Postboks 508
4605 Kristiansand

Tlf 38 79 44 70

Marnar Jordskifterett har kontorsted i Kristiansand, og skal betjene eiendommer i kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne, Mandal, Lindesnes, Hægebostad, Audnedal, Marnardal, Åseral og Vennesla.

Kontoret består av 6 ansatte, 3 er dommere, 1 ingeniør og 2 saksbehandlere. Vi får inn ca 50 nye saker i året til behandling. 

Oppstartstiden, tiden fra saken er krevd til den blir behandlet, er for tiden 3 - 6 mnd. Tiden vil variere etter størrelsen/omfanget av en sak og antall parter i saken. 

Typiske saker vi behandler:

Grenseavklaring mellom alle typer eiendommer. Med mange hytter i skjærgården og begrensa arealer, er det mange saker som går på å klarlegge grensene både på land og i sjø. For landbrukseiendommene foreligger det ofte gamle skylddelingspapir som grunnlag for grensebeskrivelsen mellom eiendommer, og dette er ikke alltid lett å finne igjen i marka.

Adkomstveier og parkering - Dette er viktige rettigheter en ofte må ha for å kunne bruke en eiendom. Derfor går mange saker ut på å klarlegge slike eksisterende rettigheter, lage bruksordninger for den type rettigheter, lage nye rettigheter, oppdatere eksisterende rettigheter. Dette gjøres både i boligfelt, hytteområder, landbruksområder m.fl.  

Sameie - klarlegge eksisterende sameieforhold, lage ordninger for sameie, lage nye sameier, løse opp sameier. Sameie kan gjelde fiskeri, jakt, veier, uteområder i boligområder, båtplasser, brygger, fallretter m.m. 

Jordskifte- bytte arealer for å få mer tjenlige eiendomsforhold. Eks. gjøre mange små teiger om til å bli en stor teig, bytte litt areal mellom to boligeiendommer slik at det blir mulig å sette opp en garasje, eller bytte litt areal mellom to hyttetomter slik at en kan få en god parkeringsplass.

Dette er ikke en uttømmende liste av saker vi behandler, bare et lite utdrag. Mer om sakstyper finner du her. Sjekk også ut om Rettsmekling kan være en løsning istedenfor vanlig rettssak.

Ta gjerne kontakt med oss for å høre om din sak er noe for jordskifteretten.  

 

Du finner oss i Tordenskjoldsgt. 65, 6. etg. i Fylkeshuset. Bygningen inneholder også andre statlige etater. Bygningen er også kjent som gamle Hia og gamle sykehuset.

Det er mulig for parkering mot avgift ved inngangen. Det er noe begrenset med plasser. Bussrute som går forbi Fylkeshuset er rute 10, 11 og 12.