Mandalselva

Her blir dokumenter i sak 18-051738 lagt ut

Rettsbok/Møtereferat 17.10.2018 Delområde 1

Rettsbok/Møtereferat 22.11.2018 Delområde 2

Rettsbok/Møtereferat 01.11.2018 Delområde 3

Rettsbok/Møtereferat 27.11.2018 Delområde 4

Forslag til alternativ fordeling av kostnader delområde 2 fra Kristine Fuskeland

Forslag til bruksordning fra Per Gunnar Holmesland

Forslag til inntektsfordeling fra Torbjørn Skjebstad

Innspill i saken fra Kristian Sandnes delområde 1

Uttalelse fra årsmøtet 28.02.19 vedr. gjennopptakelse av fiske delområde 1

Uttalelse fra årsmøte 28.02.19 vedr. bruksordning delområde 1

Dok 1005 Forslag til bruksordning fra Per Gunnar Holmesland 18.01.2019

Dok 1006 Innspill i saken fra Kristian Sandnes delområde1-19.01.2019

Dok 1007 Forslag til alternativ fordeling av kostnader delområde 2fra Kirstine Fuskeland 21.01.2019

Dok 1008 Forslag til inntektsfordeling fra Torbjørn Skjebstad 09.01.2019

Dok 1009 Uttalelse fra årsmøtet 28.02.2019 vedr.bruksordning delområde 1

Dok 1010 Uttalelse fra årsmøtet 28.02.2019 vedr.gjenopptakelse av fiske delområde 1

Dok 1011 Kommentarer til prosesskriv fra Mandalselva Elveeigarlag ved Erik Bue 25.03.2019

Dok 1012 E-post fra fiskeriene i delområde 3 datert 28.03.2019

Dok 1013 Forslag til jordskifteavgjørelse - Mandalselva

Dok 1327 Jordskifterettens svar til styret i ME 23.07.2019

Dok 1328 Kommentarer til forslag til jordskifteavgjørelse fra Odd Stedjan 27.07.2019

Dok 1329 Kommentarer til forslag til jordskifteavgjørelse fra Finsdal fiskeri 29.07.2019

Dok 1330 Kommentarer til Odd Stedjans forslag fra Kjetil Topstad 03.08.2019

Dok 1331 Kommentarer til punkter i foreslåtte vedtekter fra Delområde3 ved Erik Bue 20.09.2019

Dok 1333 Kommentarer fra Robert Hedland til felles skriv fra rettighetshavere sone 1 og sone 2

Dok 1334 Kommentarer fra Odd Terje Møll vedrørende forslag fra arbeidsgruppe datert 20.09.2019

Dok 1335 Uttalelse til forslag jordskifteavgjørelse fra Marna Eiendom AS 20.09.2019

Dok 1336 Innspill og forslag til endringer delområde 1 og 2 ved Ole Bent Røiseland 20.09.2019

Dok 1337 Kommentarer fra Brit Mjåland til forslag jordskifteavgjørelse 20.09.2019