Rettskraftige saker

eksempel på en avsluttet rettskraftig sak pr kommune i kretsen

Det er link til rettsbok, via saksnummer, og til kart, via saksnavn i de sakene hvor det finnes

Andre saker er søkbar i Jordskifterettenes saksarkiv . søk på kommune og gnr.

Askøy 2010-0027 Herlø, gnr. 42  Bruksordning for molo og kailag 
Austevoll 2013-0046 Økland, gnr, 33 Krav; oppløsning av sameie (avvist)
Austrheim 2013-0018 Njøten s gnr 137 Grensefastsetting, rettsutgreiing
Bergen 2011-0037 Sandal, bnr. 8 Felles tiltak og bruksordning for vei
Fedje 2013-0008 Fedje, gnr 168 Grensefastsetting
Fjell 2013-0013 Knapskog gnr 30 Grensefastsetting
Fusa 2013-0025 Storli, gnr. 38 Vegsak
Kvam 2009-0025 Bjørke, gnr. 71 Krav; felles tiltak privat vei (avvist) 
Lindås 2014-0013 Hundvin, gnr. 56 Tvist om veirett
Masfjorden  2012-0021 Frøisæter gnr 7  Vegsak
Meland 2010-0026 Kaarbø gnr. 52 Felles tiltak og bruksordning for vei
Modalen 2012-0007 Straume, gnr 83 Krav om deling av sameie
Os 2013-0044 Lepsøen, gnr. 31 Grensefastsetting
Osterøy 2014-0039 Galteland, gnr 95 Grensefastsetting
Radøy 2014-0021 Soltveit, gnr. 14 Bruksordning for privat vei
Samnanger 2014-0018 Tveit, gnr. 29  Grensefastsetting
Sund 2013-0053 Eide, gnr, 53  Rettsutgreiing, oppløsn. av sameie 
Vaksdal 2012-0018 Flatekval gnr 57 Jaktordning
Øygarden 2013-0049 Hellesund gnr 7 Grensefastsetting
Til toppen