Ansatte

Saksbehandlere:

Førstekonsulent  Eva Straume                       55 69 37 10

Førstekonsulent  Silje Johnson                      55 69 37 00

 

Tekniske utredere:

Overingeniør Linda Benjaminsen      55 69 37 03 / 480 82 782

Overingeniør Stig Kogstad                55 69 37 07 / 472 73 261

Overingeniør Kai Morten Kleivane    55 69 37 15 / 913 51 253

 

Dømmende personell:

Jordskifterettsleder Thorbjørn Svane    55 69 37 02 / 909 47 341

Jordskiftedommer Olav Bruflot                    55 69 37 06

Jordskiftedommer Solfrid Mykland Fjell      55 69 37 14

Jordskiftedommer Audun Bruflot                 55 69 37 09

Til toppen