Reindrift

Nedenfor finner du en liste over saker for jordskifteretten fra 2003-2014 der reindriftsnæringen har vært part.

 

Domstol

Saksnummer

Sakstype

Kommentar

Sør-Trøndelag jsr

1600-2001-0048

Reindriftsloven § 27

Erstatningsskjønn

 

1600-2005-0027

Reindriftsloven § 27

Erstatningsskjønn

 

1600-2005-0041

Reindriftsloven § 27

Erstatningsskjønn

 

1600-2008-0032

Reindriftsloven § 70

Erstatningsskjønn

 

1600-2008-0047

Reindriftsloven § 70

Erstatningsskjønn

 

1600-2009-0039

Reindriftsloven § 70

Erstatningsskjønn

 

1600-2009-0061

Reindriftsloven § 63

Skjønn utnytting eiendom

 

1600-2011-0051

Reindriftsloven § 70

Erstatningsskjønn

 

1600-2013-0013

Reindriftsloven § 70

Erstatningsskjønn

 

1600-2013-0039

Reindriftsloven § 69

Gjerdeskjønn

 

 

 

 

Nord-Trøndelag jsr

1700-2000-0010

Reindriftsloven § 27

 Erstatningsskjønn

 

1700-2012-0003

Reindriftsloven § 59

Beitebruksregler

 

 

 

 

Helgeland jsr

1820-2009-0005

Reindriftsloven § 22

Erstatningsskjønn Anket til jsor

 

 

 

 

Salten jsr

1800-2007-0014

Reindriftsloven § 27

Erstatningsskjønn Anket til jsor

 

1800-2009-0009

Reindriftsloven § 70

Beitebruksregler

 

 

 

 

Ofoten og Sør-Troms jsr

1910-2010-0010

Reindriftsloven § 63

Skjønn utnytting eiendom

 

 

 

 

Nord-Troms jsr

1900-1998-0003

Jordskifteloven § 2 bokstav c

Reinøy, anket til jsor

 

1900-2007-0005

Reindriftsloven § 70

Erstatningsskjønn

 

1900-2014-0012

Jordskifteloven § 6, 4. ledd

Ikke rettskraftig Overskjønn begjært

 

 

 

 

Finnmark jsr

2000-2004-0007

Reindriftsloven § 27

Erstatningsskjønn

 

2000-2007-0014

Reindriftsloven § 27

Erstatningsskjønn Forlikt på befaring

 

2000-2012-0010

Reindriftsloven § 59

Beitebruksregler

 

2000-2012-0012

Reindriftsloven § 59

Beitebruksregler

 

2000-2012-0019

Reindriftsloven § 59

Beitebruksregler

 

2000-2012-0021

Reindriftsloven § 59

Beitebruksregler

 

2000-2012-0025

Reindriftsloven § 59

Beitebruksregler

 

2000-2012-0041

Reindriftsloven § 59

Beitebruksregler Anket

 

 

 

 

Hålogaland jsor

2900-2010-0008

Reindriftsloven § 22

Erstatningsskjønn(1820-2009-0005)

 

2900-2013-0008

Reindriftsloven § 59

Beitebruksregler

Til toppen