Arkiv og kart

Jordskifterettenes saksarkiv innholder nesten alle ferdigbehandlede saker. Her kan du søke på eiendom (gårds- og bruksnr), og du vil få fram alle arkiverte saksopplysninger. Dataene kan være mangelfulle. Ta derfor kontakt med din lokale jordskifterett dersom gårdsnummer ikke finnes i lista, eller hvis mer informasjon ønskes.

Saker under behandling er ikke søkbare i arkivet, men i Kartportalen.

Saksarkivet inneholder ikke saker sluttet inneværende år, saker som ligger i ankedomstol og enkelte andre saker som ikke er flyttet fra administrasjonsprogrammet til saksarkivet. Rettskraftige saker inneværende år inneholder foruten saksopplysninger, også rettsbok og kart, der dette er utatbeidet

Til toppen