Publikasjoner

Jordskifterettene har publisert diverse informasjonsmateriell de siste årene. I underkategoriene finner du pdf-versjoner for nedlasting. De fleste trykksakene kan du få tilsendt ved å henvende dem til den lokale jordskifterett, eller ved å sende e-post til dapost@domstol.no.

Smaalenene avis skrev i juli 2015 en avisartikkel ang. E18-utbyggingen i Eidsberg. For å se hele artikkelen, se her.