Om Øvre Buskerud jordskifterett

Kommunehus_omoss.jpg

Øvre Buskerud jordskifterett er ein av 34 jordskifterettar i Noreg.

Domstolen har to dommarar, to ingeniørar og ein saksbehandlar.

Våre kontor er lokalisert i 2. etg. i Gol kommunehus

Opningstider for besøkande hos Øvre Buskerud jordskifterett er måndag - fredag, kl 9.00 -15.00 (kommunehusets opningstider)

Telefonen er betjent frå kl. 8.00 - 15.30, måndag - fredag - ring 3202 9080

E-post kan sendast til jgolpost@domstol.no

Til toppen