Publikasjoner

Nedenfor er pdf-versjoner av publikasjoner. Trykksakene fås i en av jordskifterettene, eller via postmottak@domstol.no 

Veileder om bruksordninger for veg (2019)

Gevinster ved jordskifte (2018)

Jordskifteretten - en problemløser for eiere og brukere av fast eiendom

Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte (1999)
Rapport, 50 sider, A4-format. Offentlige institusjoner kan bestille trykt utgave fra www.publikasjoner.dep.no Oppgi publikasjonskode: M-0728 B  

 

 

 

 

 

 

Til toppen