Saksgangen

Sakene som behandles ved jordskiftedomstolene, er svært forskjellige både i innhold og omfang. Derfor er det vanskelig å beskrive saksgangen generelt.

Mer om saksgangen finner du på www.jordskifte.no