Fornyet karttjeneste

Denne tjenesten har tildigere vært tilgjengelig på jordskiftedomstolens nettsted. Nå er kartportalen forbedret med flere funksjonen.

Tjenesten gir oversikt over foreliggende saker ved landets domstoler. Ved ulike søkefunksjoner gis oversikt over enkeltsaker eller alle saker innen et begrenset område.

Med tegnefunksjonene kan man legge inn tekst eller figurer før ev. utskrift.

Du er herved invitert til å gjøre deg kjent med tjenesten. På sikt vil det komme flere muligheter for informasjonsinnhenting for de pågående sakene.

Trykk HER!

Til toppen