Når jeg skal i retten

De personene som møter i en rettssak har sin spesielle rolle i domstolens arbeid med å avvikle saken.

www.domstol.no finner du nærmere opplysninger om aktørene i retten og den funksjonen den enkelte har i saken.

Skal du selv delta i en rettssak, finner du generell informasjon ved å følge lenken Hvordan te seg i retten?