Om Salten jordskifterett

Stetind i Tysfjord kommune

 

Salten jordskifterett ligger i Bodø og har 6 ansatte.

Våre kontorer er lokalisert i 2.etg i Statens hus i Moloveien 12 i Bodø.

Venstre inngang fører til ringeapparatet som finnes innerst i gangen. Ring på, - og vent til vi kommer ned og åpner døra.

Alternativt kan inngangen til Fylkesmannen benyttes (til høyre).

Fram til begynnelsen av 1980-tallet besto Salten jordskifterett av kommunene Gildeskål, Beiarn, Skjerstad, Bodø, Saltdal, Fauske og Sørfold. Senere er Steigen kommune overført fra Ofoten jordskifterett, Meløy og Rødøy fra Nord-Helgeland (1981) og Værøy og Røst fra Lofoten (1985). Ved sammenslåingen av Ofoten og Sør-Troms jordskifteretter 1. januar 2003, ble Hamarøy og Tysfjord kommuner overført Salten jordskifterett.

I dag strekker jordskiftesognet seg over 13 kommuner.