Om jordskifterettene

Illustrasjonsbilde urbant jordskifte
Jordskifte brukes også i byer og tettsteder.

Jordskifteretten er en særdomstol som arbeider med saker etter jordskifteloven.

.

Til toppen