Om jordskifterettene

Jordskifteretten er en særdomstol som arbeider med saker etter jordskifteloven.

.