Kort historikk

De første bestemmelser om visse former for jordskifte går tilbake til landsloven av 1274.

Siden 1604 har det vært flere endringer av lover og bestemmelser.
I 1882 kom ny lovgivning som la utskiftningen til en særdomstol, utskiftningsretten.
Ved lovendring i 1934 ble det gitt hjemmel til å holde grensegang som egen sak.

Med jordskifteloven av 1950 kom begrepet jordskifte inn til erstatning for utskiftning.
I Sør-Trøndelag var det fram til 1985 fire jordskiftesokn: Fosen, Gauldal og Strinda, Hitra og Orkdal. I tillegg var det en jordskiftedommer uten fast sokn. I 1985 ble Fylkesjordskiftekontoret i Sør-Trøndelag etablert. De fire jordskifterettene ble til én, Sør-Trøndelag jordskifterett.

1.januar 2002 ble Fylkesjordskiftekontoret avviklet og alle jordskifterettene fikk en direkte administrativ linje til sentraladministrasjonen i Landbruksdepartementet. Samtidig ble soknegrensene justert og Meråker og Stjørdal kommune kom under Sør-Trøndelag jordskifterett.

I 2006 ble alle landets jordskifteretter administrativt underlagt Domstoladministrasjonen, sammen med de alminnelige domstoler.

Til toppen