Problemløser

rettskraftig500x200.jpg

Jordskifterettene skal fungere som en problemløser for tvister knyttet til fast eiendom og rettigheter til eiendommer.

Derfor bruker vi slagordet «Jordskifteretten – en problemløser for alle som eier en bit av Norge.»

Dette betyr ikke at jordskifterettene løser alle tenkelige problemer knyttet til fast eiendom, men de har en rekke virkemidler som kan reparere ulempene skapt av uklare og uhensiktsmessige eiendomsforhold.