Slik klager du

Klagebehandlingen for Tilsynsutvalget får ikke noen innvirkning på domstolens behandling av saken. En klage til Tilsynsutvalget må holdes atskilt fra den muligheten man har til å anke til en høyere instans. Dette er to parallelle prosesser som ikke påvirker hverandre.

Hvis du vurderer å klage anbefaler vi å undersøke om du har klagerett, om fristen for å klage er overhold og om klagen knytter seg til forhold som utvalget kan behandle. Du bør lese gjennom siden "Før du klager" og "Ofte stilte spørsmål" før du skriver klagen.

Vi anbefaler deg å benytte vårt klageskjema. Da ser du hvilke opplysninger vi trenger for å vurdere klagen din. Det viktigste er imidlertid at det kommer tydelig frem hva du klager på. Du bør være så konkret som mulig.

Angi hva du mener dommeren har gjort/ har unnlatt å gjøre, og som du mener er i strid med reglene om god dommerskikk. For at utvalget skal kunne vurdere klagen, bør du skrive en kortfattet og presis bekrivelse av det du klager på der du viser til konkrete eksempler.

Hvis du klager på lang behandlingstid eller manglende svar, er det viktig at du legger ved kopi av skriftlig purring til dommeren/domstolen.

Dersom du har dokumentasjon som underbygger klagen din må du vedlegge dette.

Klagen må signeres. Det er mulig å få en annen til å klage for deg. I så fall må det legges ved en signert fullmakt der det tydelig framgår at vedkommende har fullmakt til å klage på dine vegne.

Klageskjema Laste ned klageskjema (word)

Siden klagen må signeres, må du sende den per brevpost, eller scanne den og sende per e-post.

Klagen sendes:

Tilsynsutvalget for dommere 

Postboks 5678 Torgarden

7485 Trondheim

E-post: tilsynsutvalget@domstol.no

NB! E-post sendes over en åpen og usikret linje. Du bør derfor ikke sende sensitiv informasjon til oss via e-post.

Det er gratis å klage.

Til toppen