Når går rettssaken

Her finner du berammingslister med informasjon om når og hvor en rettssak går, samt rettens administrator og advokater.

I sivile saker vil navn på partene framgå, hvis det ikke er saker som skal unntas fra offentlighet i tråd med domstolloven. Det gjelder for eksempel familiesaker.

Search

Enter a "from" date
Enter a "to" date
Til toppen