Når går rettssaka

Oversikt over pågåande og tillyste rettssaker for alle domstolar.

Pressa har si eiga berammingsliste

Høgsterett ligg under "Norges Høyesterett" i nedtrekksmenyen under.

Ver merksam på at det i langvarige saker kan vere lagt inn rettsmøtefrie dagar, dei kjem ikkje alltid fram på lista.

I sivile saker står namnet til partane på lista, så sant det ikkje er unntak frå allment innsyn i saka etter domstollova (slik det er i mellom anna familiesaker).

Search

Enter a "from" date
Enter a "to" date
Til toppen